ንኽጥሕሉ ኣይትሕደግዎም Don’t Let Them Drown demonstration leaflet Tigrinya

The results of a policy of "deterrence" in the Mediterranean Sea

ንኽጥሕሉ ኣይትሕደግዎም
Don’t Let Them Drown
ሰለማዊ ሰልፊ ኣብ ከተማ ሸፍልድ ንሰሉስ 17 መጋቢት
ርእስና ኣብ ሑጻ ምቕባር ደው ነብል::
ኣማኢት ሰባት ኣብ ባሕሪ አንዳ ሞቱ ክለዉ: ሃገራት ርእሰን ኣብ ሑጻ ምቕባር ደው
ከብላ ኣለወን::
መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ህይወት ንምድሓን ክወስድዎም
ዝኽእሉ ስጉምቲታት እዞም ዝስዕቡ አማራስትት ኣሎዉ
 ንሓተቲ ዑቕባ ናብ ኤውሮፓ ዝኣትዉሉ ውሑስን ሕጋውን መስመር
ምኽፋት::
 ካብ ሓድሽ መንግስቲ ግሪኽ ተማሃሩ: ንሓተት ኣዑቕባ ናብ ኩናትን
ዓመጽን ደፍእኩም ኣይትምለስዎም::
 ንፎርትረስ ኤውሮፕ በድህዎ: ካብ ኩናትን ዓመጽን ንዝመጹ ስደተኛታት
እንቃዕ ብደሓን መጻኹም ኢልኩም ተቐበልዎም::
ምሳና ኣብ ሰለማዊ ሰልፊ ተሳተፉ: ንመንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ‘ንኽጥሕሉ ኣይትሕደግዎም
በልዎ!’
ሰሉስ 17 መጋቢት ኣብ ዕዳጋ ሙር (the Moor) 12:12 ንራኸብ:: ካብኡ ድማ ሰዓት ሓደ ናብ
ምምሕዳር ከተማ ክንበጽሕ ኢና:: ቀጺልና ድማ ናብ ሆም ኦፊስ (Home Office at
Vulcan House S3 8NU )ሰዓት ክልተ ክንበጽሕ ኢና::
Organised by the South Yorkshire Migration and Asylum Action Group
email: dignitynotdetention@yahoo.co.uk web: www.symaag.org.uk Twitter: @symaag

Download this leaflet Dont let them drown flyer(1) tigrinyaDont let them drown flyer

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

css.php